KegelCore Logo

Garantie

In het zeldzame geval dat uw Attivia-product als gevolg van een fabricage- of materiaalfout niet werkt, vervangt Standard Innovation Corporation uw product – naar ons goeddunken – met hetzelfde of een vergelijkbaar product volgens de éénjarige beperkte garantie.

Geldige garantieclaims

 • Garantieclaims moeten binnen 1 jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum (of een langere periode als dit rechtens vereist is) worden gedaan.
 • De garantie geldt alleen voor fabricagefouten. De garantie geldt niet voor normale slijtage van onderdelen, persoonlijke voorkeuren, schade die door onoordeelkundig gebruik, misbruik of nalatigheid bij het hanteren wordt veroorzaakt. Tevens is hij niet van toepassing op een apparaat waar onoordeelkundige wijzigingen op zijn aangebracht.

Informatie die voor uw garantieclaim nodig is

 • Aankoopbewijs. Als u geen aankoopbewijs hebt, wordt uw product niet onder dit garantieprogramma gedekt.
 • Aankoopdatum
 • Plaats van aankoop (website of winkelnaam).
 • Omschrijving defect
 • Serienummer v.h. product (u vindt het aan de onderkant van het batterijklepje)

Als u garantie wilt claimen

 • Vul het garantieformulier en het RMA aanvraagformulier in (om toestemming te krijgen uw product terug te sturen, ofwel: Return Merchandise Authorization) voor een RMA-nummer en retourneringsinstructies. Wij aanvaarden geen teruggestuurde producten zonder een RMA-nummer.
 • Als uw aanvraag is ingediend, ziet u een ontvangstbevestiging en een referentienummer. Let wel dat dit referentienummer NIET uw RMA-nummer is.
 • Als we de informatie op het garantieformulier en het RMA-verzoekformulier hebben gecontroleerd, ontvangt u een e-mail met een uniek RMA-nummer en de instructies om te retourneren. Gewoonlijk vindt dit binnen 3 – 5 werkdagen plaats.*
 • Verpak de terug te sturen items, het RMA-nummer en uw bewijs van aankoop samen in een zending en volg de retourinstructies die u van ons hebt ontvangen. Zoals gezegd moeten de verzendkosten vooraf zijn betaald.

We controleren alle geretourneerde items en sturen u een e-mail om te bevestigen hoe de retourzending zal worden behandeld. Als uw garantieclaim wordt goedgekeurd, ontvangt u binnen 7-10 werkdagen een vervangend product. E-mail ons als u vragen hebt: [email protected] Of bel ons: 613-828-6678 (9:00 tot 17:00 uur EST (V.S.) maandag tot en met vrijdag).

* Controleer uw map met spam (ongewenste e-mail) als het lijkt alsof u geen e-mail hebt ontvangen.

Verzendkosten

 • Voor items die voor een garantieclaim naar Standard Innovation Corporation worden gestuurd moeten de frankeerkosten vooraf zijn betaald. We aanvaarden geen COD (collect on delivery of verrekenzendingen).
 • We vergoeden geen verzendkosten voor garantieaanvragen.
 • Standard Innovation Corporation voldoet de kosten voor het versturen van de vervangingsitems aan het adres dat op het garantieformulier en het RMA-formulier is vermeld.
 • Als een item dat aan ons wordt opgestuurd niet voldoet aan de garantiecriteria, sturen we het op kosten van de koper terug.