KegelCore Logo

Website Privacybeleid

Datum van inwerkingtreding: 1 november 2016
Standard Innovation Corporation
KegelCore Website Privacybeleid

Bij Standard Innovation Corporation (“SIC”, “wij/we”, “ons/onze”) weten we dat privacy en veiligheid heel belangrijk voor u zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke informatie die we verzamelen als u gebruik maakt van de KegelCore website en andere websites van het KegelCore-merk. De KegelCore-website is eigendom van - en wordt geëxploiteerd door SIC handelend onder zijn merknaam Attivia.

Bepaalde KegelCore-producten kunnen worden gekoppeld aan een toepassing die u op uw mobiele apparaat kunt installeren. De daaraan gerelateerde datapraktijk vindt u in het privacybeleid van de app, die binnen de app beschikbaar is. Zie het Privacybeleid van de KegelCore App voor een beschrijving van onze privacy- en datapraktijken binnen de KegelCore-toepassing.

Verzameling en gebruik van informatie

Informatie die u geeft

We verzamelen en gebruiken informatie op de KegelCore-website voor de hieronder aangegeven doeleinden.

 • Een product aankopen

  Als u bij de KegelCore Online Store een product aankoopt, verzamelen we bepaalde persoonsgegevens waaronder uw naam, e-mailadres, factuur- en postadres en informatie over de kaart waarmee u uw betaling uitvoert. We gebruiken deze informatie om uw transactie te verwerken en uw opdracht te verwerken.

  Binnen sommige jurisdicties werken we samen met derden om uw product-opdrachten te verwerken en mogelijk wordt u dan doorgeleid naar de website van een derde partij, waar u uw aankoop kunt completeren. De derde partij kan producten direct van ons betrekken, waardoor men als verkoper op het document wordt vermeld. Derden partijen hebben hun eigen privacybeleid en voorwaarden. We bevelen u aan om hiervan voor uw aankoop kennis van te nemen.

 • Contact met ons opnemen

  Als u contact met ons opneemt met een opmerking, of klacht kunt u worden gevraagd om informatie aan de hand waarvan we u kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres en additionele informatie die het voor ons gemakkelijker maakt om uw vraag te beantwoorden of om op uw verzoek, opmerking of klacht te reageren. We kunnen deze informatie opslaan om u in de toekomst te kunnen helpen of onze klantenservice te kunnen verbeteren. We gebruiken uw persoonlijke informatie ook om onze relatie met u vast te leggen en te beheren en u een kwalitatief hoogwaardige service te verlenen.

 • Productregistratie en garantieverzoeken

  Binnen sommige jurisdicties kunt u mogelijk uw KegelCore-product op de KegelCore website registreren. Dit, om mogelijke toekomstige garantieclaims in verband met uw KegelCore-product te vergemakkelijken. Om een product te registreren, verzamelen we uw naam, e-mailadres, provincie/staat, woonplaats, producttype, serienummer, plaats van aankoop, aankoopdatum, en de naam van de detailhandelaar waar u het product hebt gekocht.

  Binnen sommige jurisdicties kunt u ook een garantieverzoek voor productvervanging op de website van KegelCore indienen ingeval uw KegelCore niet meer werkt als gevolg van fabricagefouten of materiaalgebreken. Om uw verzoek te verwerken, vragen we naar persoonsgegevens inclusief uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonadres, producttype, serienummer, plaats van de winkel waar u uw product heeft gekocht, aankoopbewijs (bijv. een afbeelding van het betalingsbewijs van uw aankoop), de reden voor het garantieverzoek, en alle additionele informatie die u wilt opgeven. Wij gebruiken deze informatie om uw garantieverzoek te verwerken.

 • Communicatie

  U kunt u bij de KegelCore-website aanmelden om e-mails over acties en informatie over KegelCore-producten en diensten te ontvangen. We verzamelen uw e-mailadres zodat we u deze communicaties kunnen toesturen.

  U kunt u afmelden voor deze KegelCore-communicaties door de afmeldinstructies te volgen die in elk e-mailbericht zijn opgenomen of door contact met ons op te nemen.

 • Wedstrijden en acties

  Als u meedoet aan een wedstrijd of actie kunnen we uw naam, adres, telefoonnummer en enige additionele informatie of content verzamelen die nodig is voor de wedstrijd of de actie of die u anderszins opgeeft. We gebruiken deze informatie om de wedstrijd of actie te administreren. Als onderdeel van een wedstrijd of actie kunnen we ook anderszins de content die u indient delen of publiceren.

 • Bloggen en berichten

  Als u een opmerking indient of een antwoordt achterlaat op de KegelCore-website geeft u uw naam, uw e-mailadres en enige additionele opmerkingen die u wilt opgeven op. We gebruiken deze informatie om uw naam, de inhoud van uw bijdrage evenals de datum en de tijd waarop u het naar de website hebt gestuurd algemeen bekend te maken.

   

Informatie die we automatisch verzamelen

Wij en onze derde-verschaffers, inclusief Google Analytics, verzamelen, verwerken, slaan op en analyseren informatie die we van uw browser hebben ontvangen of door het gebruik van “cookies” of andere hulpmiddelen die het gedrag en de gebruikspatronen van bezoekers aan de KegelCore-website volgen, meten en analyseren. Deze informatie gebruiken we om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers de KegelCore-website gebruiken en de gebruikservaring van onze bezoekers te verbeteren.

Een cookie is een kleine hoeveelheid data die de KegelCore-website naar uw browser kan sturen, die dan op uw computer of mobiele apparaat kan worden opgeslagen zodat we u kunnen herkennen als u weer terugkomt. We gebruiken cookies voor analysedoeleinden en ook voor bepaalde functies van de KegelCore-website zoals de functie “Zoek een winkel". Als u een account hebt aangemaakt bij de KegelCore Online Store, kunnen cookies ons laten weten wie u bent en ons en onze dienstverleners van informatie voorzien die we gebruiken om de KegelCore website voor u te personaliseren. U kunt uw Webbrowser instellen om u te laten weten wanneer u een cookie ontvangt of om bepaalde cookies niet te accepteren. Als u echter besluit om de cookies van de KegelCore-website niet te aanvaarden, kunt u wellicht geen gebruik maken van alle functies van onze website.

U kunt extra informatie vinden over de verzameling en verwerking door Google Analytics en het verwerking van gegevens en dataprivacy, inclusief een opt-out mogelijkheid door de gegeven links te gebruiken.

Overdracht van persoonlijke informatie

Uw persoonlijke informatie wordt door ons niet zonder uw schriftelijke toestemming, aan derden verkocht of openbaar gemaakt behalve zoals hieronder uiteengezet of indien dit rechtens is toegestaan of vereist.

Dienstverleners

Uw persoonlijke informatie kan aan derden worden overgedragen (of anderszins beschikbaar gesteld) die namens ons diensten verlenen. Wij gebruiken dienstverleners voor bepaalde functies zoals de verwerking van betalingen en het hosten van de KegelCore website. Onze dienstverleners ontvangen de informatie die zij nodig hebben om de hen toegewezen taken te kunnen uitvoeren, maar ze zijn niet bevoegd om persoonlijke informatie voor hun eigen marketing of andere doelen te gebruiken of openbaar te maken.

Uw persoonlijke informatie kan worden beheerd en verwerkt door ons, onze filialen, en andere derde-dienstverleners, in Canada, de V.S. of andere jurisdicties. Als persoonsgegevens naar de V.S. of een andere buitenlandse jurisdictie worden overgedragen, zijn de wetten van die jurisdictie er op van toepassing en kunnen zij openbaar worden gemaakt of er toegang toe worden verkregen door de rechterlijke macht, wethandhavingsinstanties en overheidsinstanties in overeenstemming met die wetten.

Bloggen en berichten

Als u een bericht of opmerking indient of een antwoord op de KegelCore-website achterlaat, kunnen uw naam, de inhoud van uw bericht evenals de datum en tijd van uw bijdrage openbaar op de KegelCore website worden gepost.

Juridisch en naleving

Wij en onze dienstverleners kunnen uw persoonlijke informatie ter beschikking stellen ingevolge een huiszoekingsbevel of andere juridisch onderzoek of bevel, of aan een andere organisatie met als doel het onderzoeken van inbreuk op een verdrag of rechtsovertreding of het vaststellen, tegengaan of voorkomen van fraude of anderszins vereist door de wet of toegestaan door het van toepassing zijnde recht van Canada, de Verenigde Staten of ander recht of juridische procedure. Uw persoonlijke informatie kan ook worden openbaar worden gemaakt als dit noodzakelijk is voor de handhaving, uitvoering of verdediging van juridische claims en een feitelijke of vermoed verlies van - of schade aan personen of eigendommen te onderzoeken of te voorkomen.

Bedrijfsverkoop

Persoonlijke informatie kan aan derden worden verschaft in verband met een bedrijfstransactie inclusief een fusie of verkoop (inclusief overdrachten die als onderdeel van een insolventie- of faillissementsprocedure worden gedaan) waarbij Standard Innovation Corporation of het merk KegelCore/Attivia geheel of gedeeltelijk of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie, verkoop van aandelen of baten of enige andere wijziging in het beheer van de vennootschap, inclusief met het doel te bepalen of met een dergelijke transactie of zakelijke relatie moet worden voortgegaan of worden voortgezet.

Bescherming en behoud van persoonsgegevens

We hebben administratieve, technische en fysieke maatregelen ingevoerd die bedoeld zijn om de informatie die wij onder toezicht en in beheer hebben te beschermen tegen diefstal, verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

We beperken de toegang tot deze informatie aan onze werknemers en bevoegde dienstverleners die toegang moeten hebben om hun functie te kunnen uitvoeren. Dit vindt plaats op basis van need-to-know.

We hebben procedures voor het bewaren van informatie die zijn ontworpen om de informatie niet langer te bewaren dan voor de hierboven genoemde doelen noodzakelijk is of anderszins aan juridische eisen te voldoen.

Overdragen van persoonlijke informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen opslaan en overdragen naar andere landen dan het land waarbinnen de informatie oorspronkelijk werd verzameld, inclusief de Verenigde Staten en andere bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") in overeenstemming met het toepasselijke recht. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde databescherming als het land waarbinnen u de informatie heeft verschaft. Als we de informatie naar andere landen overdragen, beschermen we de informatie zoals beschreven in deze Mededeling over de privacy en voldoen we aan de toepasselijke juridische vereisten die afdoende bescherming bieden om de informatie buiten de Europese Economische Ruimte te brengen.

Door de informatie aan ons over te dragen, stemt u in met deze overdracht, opslag en verwerking.

Uw rechten

Afhankelijk van het toepasselijke recht kunt u bepaalde rechten hebben met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt het recht hebben om toegang tot de informatie te verkrijgen die we over u bewaren, informatie te verkrijgen over de vraag of er informatie over u bestaat, te worden geïnformeerd over de inhoud en de bron van die informatie en de nauwkeurigheid daarvan controleren. U kunt ook het recht hebben de informatie die wij over u hebben te corrigeren, bij te werken, te verwijderen, blokkeren, annuleren of bezwaar tegen het gebruik daarvan te maken.

Als u van gedachten verandert en geen marketing-communicaties van ons meer wilt ontvangen, hebt u het recht om te verzoeken dat we stoppen met het u toesturen van de marketingcommunicaties, hetzij via e-mail of anderszins. Dit kunt u doen door:

 • het selecteren van het (de) desbetreffende vierkantje(s) op het formulier dat we gebruiken om informatie van u te verzamelen;
 • Door op de link ‘afmelden’ te klikken die in onze marketing e-mails worden weergegeven; of
 • anderszins vragen dat we uw informatie niet verwerken voor marketingdoeleinden.

Meer informatie

Websites van derden

De KegelCore-website kan links naar andere websites van derden bevatten die wij niet bezitten of beheren. We hebben hier geen controle over, beoordelen deze niet en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van of de content die op deze websites wordt weergegeven. Als u op een dergelijke link klikt, verlaat u onze service en bezoekt u een andere site. Tijdens dit proces kan een andere (rechts)persoon informatie over u verzamelen.

Bijwerken van het Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze privacy- en datapraktijken tot uitdrukking te brengen. We raden u aan periodiek opnieuw kennis te nemen van dit beleid. We posten een grote mededeling op de website van KegelCore om u van veranderingen in ons Privacybeleid op de hoogte te stellen en geven bovenaan dit Privacybeleid aan wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.

Contact met ons opnemen

Bij vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid, het gebruik van cookies of als u de informatie die wij van u hebben, of uw voorkeuren wilt updaten of als u uw rechten wilt uitoefenen op toegang, rectificatie, blokkeren of verwijderen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw informatie, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: [email protected].