KegelCore Logo

Programma voor een toegankelijke klantenservice

Goederen en diensten aanbieden aan mensen met een handicap

Standard Innovation Corporation (SIC) wil een werkomgeving bieden die onafhankelijkheid ondersteunt evenals waardigheid, integratie en gelijke kansen. En we willen ook dat deze normen worden toegepast op de manier waarop we omgaan met aannemers, klanten, dienstverleners en mensen die onze kantoren bezoeken.

Ook verplicht Standard Innovation Corporation zich tot het toepassen van de hoogste normen als wij onze klanten, inclusief mensen met een handicap, van dienst zijn. SIC streeft er naar gehandicapte klanten gelijke kansen te bieden bij het verkrijgen van onze goederen en diensten zodat zij deze op een vergelijkbare manier kunnen gebruiken als onze andere klanten. Dit bereiken we op de volgende manieren:

Hulpmiddelen

We helpen mensen met handicaps die hulpmiddelen gebruiken om onze apparaten en services aan te schaffen. We zorgen er dan ook voor dat onze medewerkers opgeleid zijn en bekend zijn met verschillende hulpmiddelen die klanten mogelijk gebruiken.

Communicatie

In onze communicatie met gehandicapte mensen houden we rekening met hun handicap. Dit omvat het opleiden van klantenservice medewerkers hoe ze mensen met verschillende soorten handicaps moeten benaderen en hoe ze met hen moeten communiceren.

Telefonische diensten

We leiden onze klantenservice medewerkers op in het telefonisch communiceren met klanten en om verstaanbaar in een eenvoudige taal te spreken. Als telefonisch communiceren voor hen niet geschikt is, bieden we klanten aan om hen via e-mail en andere geschreven correspondentie van dienst te zijn.

Web-services

Onze website en webstore zijn bereikbaar voor alle klanten, inclusief personen die een visuele handicap hebben, bijvoorbeeld door hulpprogramma’s als de JAWS-schermlezer. Voor het geval een klant moeite heeft met de navigatie door onze webstore, zijn onze servicemedewerkers opgeleid om klanten door dit proces te begeleiden.

Rekeningen

We geven al onze klanten rekeningen in een voor hen geschikt formaat, zoals gedrukt materiaal, grote letters, e-mail enzovoorts. We beantwoorden vragen van klanten over wat er in de rekening staat persoonlijk, telefonisch of per e-mail.

Hulpdieren

We vinden het positief als gehandicapte mensen samen met hun hulpdier naar onze vestigingen komen. We zorgen er dan ook voor dat onze medewerkers naar behoren zijn opgeleid in het omgaan met gehandicapte mensen die door een hulpdier worden vergezeld.

Persoonlijke ondersteuners

Een gehandicapte die door een persoonlijke ondersteuner wordt begeleid, mag zich door deze persoonlijke ondersteuner naar onze vestigingen laten vergezellen. Onze vestigingen zijn onze bedrijfskantoren en daarom zijn er voor klanten geen kosten verbonden aan toegang tot onze vestigingen.

Mededeling over tijdelijke storingen

Als er een tijdelijke storing is, wordt dit bekendgemaakt op onze SIC-websites waar het grootste deel van onze klanten toegang tot onze services heeft (www.kegelcore.com en www.standardinnovation.com). Er zijn maar weinig klanten die naar onze kantoren komen. De mededeling omvat informatie over de oorzaak van de storing, de verwachte tijdsduur en alternatieve manieren om toegang tot onze services te krijgen.

Opleiden van onze medewerkers

Standard Innovation Corporation biedt opleiding aan, aan alle medewerkers die contact hebben met het publiek of andere derden namens hen, en iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en goedkeuring van het klantenservicebeleid, -praktijken en -procedures. Deze opleiding wordt aangeboden in het Oriëntatiepakket voor Medewerkers dat medewerkers ontvangen als zij bij ons komen werken.

De opleiding omvat het volgende:

  • Een overzicht van de Accessibility for Ontarians with Disabillities Act 205 (Wetgeving die gericht is op gehandicapte inwoners van de Canadese provincie Ontario) en de vereisten van de normen voor de klantenservice
  • Het programma van Standard Innovation met betrekking tot de normen voor de klantenservice
  • Hoe we omgaan met mensen met verschillende soorten handicaps
  • Hoe we omgaan met mensen met handicaps die een hulpmiddel gebruiken of die de hulp nodig hebben van een hulpdier of persoonlijke ondersteuner
  • Werknemers bekend maken met persoonlijke hulpmiddelen en medewerkers opleiden over hoe men voorzieningen ter plaatse gebruikt zoals automatische deuren die kunnen helpen met het leveren van goederen of diensten aan mensen met handicaps

Medewerkers zijn ook opgeleid in dit beleid en deze procedures als dit plan wordt gewijzigd.

Feedbackprocedure

Klanten die feedback willen geven over de manier waarop Standard Innovation goederen en services aan personen met een handicap verschaft, kunnen contact opnemen met SIC via:

  • E-mail: [email protected] of [email protected]
  • Post: Te sturen aan: Customer Service 1130 Morrison Drive, Suite 330 Ottawa, Ontario, Canada K2H 9N6
  • Telefoon: 1-613-828-6678. Doorkiesnummer 0 voor klantenservice

Klantenservice ontvangt alle feedback, inclusief klachten. Feedback wordt doorgestuurd naar de desbetreffende manager, afhankelijk van de aard of het onderwerp van de klacht. Klanten kunnen binnen vijf werkdagen een reactie verwachten.

Wijzigingen op dit of enig ander beleid.

Elk beleid van Standard Innovation dat niet de waardigheid en onafhankelijkheid van personen met handicaps respecteert of bevordert, wordt gewijzigd of ongeldig verklaard.

Goedgekeurd door:

Bruce Murison, CEO